Sodan lopputuloksena Suomen vapaus

Suomen tasavallan laillisen hallituksen joukkojen voitto vapaussodassa esti Suomen liittämisen osaksi perusteilla olevaa Neuvostoliittoa ja turvasi maan koskemattomuuden, kunnes Tarton rauha saatiin solmittua 1920

  1. Sodan lopputuloksena varmistettiin Suomen vapaus kahdella olennaisella tasolla
  • valtiollinen itsenäisyys eli vapautuminen Venäjän vallasta
  • vapaa, demokraattinen yhteiskuntajärjestys, mukaan lukien sananvapaus, lehdistönvapaus, kokoontumisvapaus, ammatin ja asuinpaikan valinnan vapaus, maasta muuttamisen vapaus jne, jotka kaikki puuttuvat kommunistisista yhteiskunnista
  1. Vapaussota vs. sisällissota
  • Sisällissota-nimitystä ei voi käyttää itsenäisyyteen johtaneesta sodasta, koska yleismaailmallisesti sodan lopputulos ratkaisee, mitä nimitystä sodasta käytetään
  • Esimerkiksi Yhdysvaltojen irtautuminen Isosta-Britanniasta oli vapaussota (the American War of Independence), vaikka sota loppui vasta vuonna 1783 eli seitsemän vuotta itsenäisyysjulistuksen jälkeen (vrt. Suomi: itsenäisyysjulistus 1917, Tarton rauha 1920). Sodan osapuolina olivat Iso-Britannia ja sen kolmetoista siirtokuntaa, jotka julistautuivat vuonna 1776 itsenäisiksi nimellä Amerikan Yhdysvallat. Amerikan kansa jakautui kahtia: 45 % väestöstä kannatti patriootteja 20 % ollessa lojalisteja eli Ison-Britannian kannattajia. Sodan alkaessa amerikkalaisilla ei ollut vakinaista armeijaa vaan jokainen siirtokunta oli vastannut puolustuksestaan miliisin avulla. Sotatoimien koordinoimiseksi siirtokuntien kongressi asetti vakinaisen armeijan ja nimitti George Washingtonin sen johtoon. Sodan aikana vakinaisessa armeijassa ja miliisijoukoissa palveli yhteensä noin 250 000 miestä, samanaikaisesti aseissa oli kuitenkin korkeintaan 90 000 sotilasta. Vastapuolella taisteli 50 000 lojalistia Ison-Britannian armeijan rinnalla. Ranska, Espanja ja Alankomaat liittyivät sotaan patrioottien puolelle vuonna 1777 (vrt. Saksan apu Suomelle). Vuonna 1783 Pariisin rauhansopimuksessa Iso-Britannia tunnusti Amerikan Yhdysvallat. Koska siirtokunnat saavuttivat sodan seurauksena itsenäisyyden, on nimitys Yhdysvaltain vapaussota osuva. Jos ne olisivat hävinneet, kyseessä olisi ollut sisällissota.
  • Yhdysvaltain sisällissota (the American Civil War) käytiin Yhdysvalloissa vuosina 18611865 unionin eli pohjoisvaltioiden ja konfederaation eli etelävaltioiden välillä. Jos hävinneet etelävaltiot olisivatkin voittaneet ja itsenäistyneet, olisi ollut kyseessä niiden vapaussota.
  1. Vapaussodan oikeutus
  • Taistelu laillisen hallituksen ja yhteiskuntajärjestyksen puolesta ja miehittäjää vastaan on ilman muuta sekä juridisesti että moraalisesti hyväksyttävää. Valkoisia ja punaisia ei siis voi lainkaan näistä näkökulmista rinnastaa. Vapaussoturit toimivat oikein ja moraalisesti korkeatasoisesti, mutta samaa ei voida sanoa kapinallisista, vaikka yksittäisten punaisten rivimiehien kohdalla kyse saattoi olla tietämättömyydestä ja harhaan johdetuksi tulemisesta.
  • Suomen valtion ja suomalaisten on tunnustettava ylipäällikkö Mannerheim ja vapaussoturit korkeimman kiitoksen ansaitsevaksi ihmisryhmäksi, jotka ovat luoneet oman henkensä uhalla Suomelle mahdollisuuden kehittyä länsimaiseksi hyvinvointivaltioksi.