Itsenäisyysjulistus ja Leninin juoni

Suomi ei todellisuudessa itsenäistynyt vuonna 1917 ja Leninin tunnustus oli vain juoni saada Suomi liitettyä Venäjän kansojen liittoon

  1. 12.1917 tapahtui vasta pelkkä itsenäisyysjulistus
  • Suomella ei ollut omaa armeijaa, poliisilaitosta, rajavartiostoa eikä itsenäisen maan perustuslakia vaan autonomisen maan valtio-oikeudellinen lainsäädäntö.
  • Korkeimman vallan edustajana Suomen alueneuvosto, jonka johtajana toimi bolševikki Ivar Smilga, ja venäläinen sotaväki miehitti koko maata.
  1. Leninin tunnustus oli harhautusta
  • Lenin antoi 31.12.1917 Kansankomissaarien neuvoston esityksen ”Yleisvenäläiselle työläis- ja sotilasedustajien neuvoston toimeenpanevalle keskuskomitealle” ja Suomen itsenäisyyden ”tunnustus” tapahtui oikeasti 4.1.1918 mutta sekin oli ehdollinen eikä ehtoja koskaan täytetty.
  • Tunnustus oli propagandaa Brest-Litovskin rauhanneuvotteluita varten ja pelkkä juoni, jonka samanaikainen Ukrainan kohtalo todistaa.
  • Tunnustus oli Suomen sosialidemokraatteja vallankaappaukseen yllyttävä houkutin.
  • Lenin perui Suomen laillisen hallituksen tunnustuksen ryhtymällä neuvotteluihin kansanvaltuuskunnan kanssa.
  • Lenin vaikutti kansanvaltuuskunnan perustamiseen, sillä hänen ohjaamansa punakaarti käytännössä nimitti tämän kulissihallituksen. Aina kun kansanvaltuuskunnan mielipide erosi punakaartien mielipiteestä, toimittiin punakaartin tahdon mukaan, koska todellinen valta oli aseellisella organisaatiolla. Lenin myös huijasi kansanvaltuuskuntaa kohdellessaan sitä tasavertaisena neuvottelukumppanina apua tarvitessaan, mutta jätti kertomatta Brest-Litovskin neuvottelujen käänteistä ja suunnitteli Stalinin kanssa miten Suomi liitettäisiin Venäjän kansojen liittoon.